Kulture: Sjinese in Suid Afrika

Kulture: Sjinese in Suid Afrika kan in twee groepe verdeel word. Diegene wat vanaf China of ander lande hierheen gekom het en dan is daar diegene wat hier gebore is. Hierdie artikel het ten doel om die wanopvattinge rondom Sjinese uit te wys sodat ons […]

Read more