Kulture: Sjinese in Suid Afrika

Kulture: Sjinese in Suid Afrika kan in twee groepe verdeel word. Diegene wat vanaf China of ander lande hierheen gekom het en dan is daar diegene wat hier gebore is. Hierdie artikel het ten doel om die wanopvattinge rondom Sjinese uit te wys sodat ons […]

Read more

Brief aan mede Afrikaners

Brief aan mede Afrikaners Beste lede van die Afrikaner nasie Afrikaans is vir my die mooiste taal en die een taal waarin ek myself die beste kan uitdruk. Afrikaans is ook die taal wat ons almal deel maak van mekaar. Engelse en Afrikaanse Suid Afrikaners […]

Read more

Verskillende kulture in Suid Afrika

Verskillende kulture maak saam Suid Afrika. Ons is bevoorreg om soveel verskillende mense in een land te hê. Verskillende kulture Met soveel verskillende nasies in een land is daar ook kulturele verskille. Suid Afrika bestaan uit onder andere: Bogenoemde is slegs ‘n paar. Suid Afrika […]

Read more

Veralgemening maak seer

Met die meetstok waarmee ons ander meet sal onsself gemeet word. Veralgemening maak seer. Elke keer waneer iets gebeur of dit misdaad is of dislojaliteit of ‘n sekere groep mense is wat uitsprake maak dan is ek altyd verstom oor hoe daar veralgemeen word. Mense […]

Read more