Veralgemening maak seer

Met die meetstok waarmee ons ander meet sal onsself gemeet word. Veralgemening maak seer. Elke keer waneer iets gebeur of dit misdaad is of dislojaliteit of ‘n sekere groep mense is wat uitsprake maak dan is ek altyd verstom oor hoe daar veralgemeen word. Mense […]

Read more