Parkrun doelwit bereik

Doelwitte kom en gaan meeste van die tyd maar in 2019 het ek besluit om vir myself definitiewe doelwitte te stel en seker te maak dat ek hulle bereik. Ek het my Parkrun doelwit bereik hierdie week. PARKRUN Parkrun is gratis beskikbaar vir enige mens […]

Read more