Debat vir en teen COVID entstof

Debat vir en teen COVID entstof. Is dit enigsins nodig? Jou regte teenoor my regte. Reg en verkeerd. Is daar ‘n middeweg? Soveel vrae en net soveel antwoorde. Daar was lanklaas soveel polemiek oor iets soos die pandemie wat ons in 2020 getref het. Skielik […]

Read more