Kulture: Sjinese in Suid Afrika

Kulture: Sjinese in Suid Afrika kan in twee groepe verdeel word. Diegene wat vanaf China of ander lande hierheen gekom het en dan is daar diegene wat hier gebore is. Hierdie artikel het ten doel om die wanopvattinge rondom Sjinese uit te wys sodat ons […]

Read more

Veralgemening maak seer

Met die meetstok waarmee ons ander meet sal onsself gemeet word. Veralgemening maak seer. Elke keer waneer iets gebeur of dit misdaad is of dislojaliteit of ‘n sekere groep mense is wat uitsprake maak dan is ek altyd verstom oor hoe daar veralgemeen word. Mense […]

Read more