Tallie se storie

Opinie OMTRENT DIE BOEK TALLIE SE STORIE Tallie se storie handel oor die ware verhaal van Carol Langenhoven wie se man sy goed betaalde werk kwyt is na afleggings. Sy neem die leser deur die trauma van afleggings en hoe dit die broodwinner en sy […]

Read more