Artikels

artikels

Die Artikels verskil van Joernaal (Blog) inskrywings deurdat artikels op feite gegrond is en objektief geskryf word. Wanneer my opinie in die artikel weergegee word sal dit so aangedui word.

Terugvoer oor die artikels kan in die posbus gegooi word.

%d bloggers like this: